Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина
(Прозвіша, імя і імя па бацьку (калі гэтакае маецца) або ініцыялы грамадзяніна) *

Введен недействительный тип данных
Адрес места жительства (места пребывания)
(Адрас месца жыхарства (месца знаходжання)) *

Введен недействительный тип данных
Адрес электронной почты
(Адрас электроннай пошты) *

Введен недействительный тип данных
Текст обращения
(Тэкст звароту) *

Введен недействительный тип данных
Прикрепить файл
(Выбраць файл)

Введен недействительный тип данных Вы можете приложить дополнительные документы или материалы в электронной форме, более полно раскрывающие суть Вашего обращения. Размер файла вложения не может превышать 10 Mb. Для вложений допустимы следующие форматы файлов: doc, docx, odt, txt, pdf, rtf, jpg, jpeg, tiff, png, rar, zip, pdf/a.
(Вы можаце прыкласцi дадатковыя дакументы цi матэрыялы ў электроннай форме, якiя больш поўна раскрываюць сутнасць Вашага звароту. Максімальны аб’ем файла 10 Mb. Дазволеныя тыпы файлаў: doc, docx, rtf, odt, txt, jpg, jpeg, png, tiff, rar, zip, pdf/a.)